Please take a moment to answer our poll

user poll
Are you happy with the service you get from Plas Meddyg?

Shingles Vaccination

Os ydych chi rhwng 70 a 79 oed mae
brechiad am ddim ar gael yn eich meddygfa
i helpu i’ch gwarchod chi rhag yr eryr.
Mae’r eryr yn achosi poen difrifol yn
aml, sy’n gallu para am fisoedd, neu
flynyddoedd weithiau. Mae’n fwy difrifol
wrth i chi fynd yn hŷn.
Bob blwyddyn, mae tua 1 o bob 120 o bobl
rhwng 70 a 79 oed yn cael yr eryr.
Gwnewch apwyntiad. Peidiwch â cholli’r
cyfle – gallai atal blynyddoedd o boen.


If you are aged 70 to 79 there is a
free vaccine to help protect you from
shingles available at your GP surgery.
Shingles often causes severe pain that
can last for months or sometimes years.
It is more severe the older you are.
Every year, around 1 in 120 people
aged 70 to 79 get shingles.


Make an appointment. Don’t miss
out – it could prevent years of pain.NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website