This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.
 

Noticeboard

Text Message & E-mail Reminders

You can now register to receive information by text message on your phone or by e-mail regarding appointments and health care. 

If you wish to register for this messaging service please fill out the consent form with your preferred method of contact, either e-mail or text or both.

 

April 2018 - Plas Meddyg would like to welcome our new Practice Manager, Dwysan Edwards as former Practice Manager Carol Bell moves over to Business Manager handling all our finance and business needs.

Local Information/Events

Digwyddiad Credyd Cynhwysol, 24 Mai, 1pm – 3pm; Canolfan Naylor Leyland, Well Street, Ruthin, LL15 1AF

Bydd angen i unigolion sy'n hawlio budd-daliadau o'r newydd o 11 Ebrill 2018 wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar draws Sir Ddinbych. Er mwyn cynorthwyo cydweithwyr Trydydd Sector yn Sir Ddinbych gael dealltwriaeth dda o'r cymorth lleol sydd ar gael i drigolion mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnal digwyddiad bynhawn Iau, 24 Mai, i ddangos y cymorth mae'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor Sir Ddinbych wedi'i drefnu ar draws Sir Ddinbych i gefnogi trigolion trwy'r newid i'r taliadau Credyd Cynhwysol.  

Bydd cyfle i aros wedyn am baned a rhwydweithio. 

E-bostiwch Emma Gray - emmag@dvsc.co.uk  i archebu'ch lle AM DDIM

Universal Credit Event Thursday 24th May 1PM – 3PM; Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF

From April 11th 2018 new claimants of benefits across Denbighshire will need to apply for Universal Credit.  To help Denbighshire Third Sector colleagues have a good understanding of the local support available for residents, DVSC and the Department of Work and Pensions are holding an event on the afternoon of Thursday 24th May to show case of the support that DWP and Denbighshire County Council have out in place across Denbighshire to support Resident’s through the transition onto UCFS.

There will be an opportunity afterwards to stay for tea/coffee and networking.

Please email Emma Gray – emmag@dvsc.co.uk to book your FREE place

Emma Gray
Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles – Arweinydd Cynhwysiant Gweithgar

Volunteering & Wellbeing Development Officer – Active Inclusion Lead

Ffôn/Tel: 01824 702 441

e-bost/email: emmag@dvsc.co.uk

Cwrs Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Dydd Llun, 11 Mehefin, 10am – 12pm

Swyddfeydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol

Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland,

Stryd y Ffynnon, Rhuthun LL15 1AF

Yn dilyn ein sesiwn Ymwybyddiaeth Awtistiaeth lwyddiannus yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn cynnal sesiwn blasu Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i ddarparu Cyflwyniad i Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth. Nod y sesiwn yw cynyddu ymwybyddiaeth am Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, effaith Awtistiaeth ar fywyd dyddiol a sut y medrwch chi helpu. 

Er mwyn trefnu eich lle ar y cwrs AM DDIM hwn, anfonwch neges e-bost at Emma Gray – emmag@dvsc.co.uk – os gwelwch yn dda.

Autism Awareness Course

Monday 11th June 10am – 12pm

DVSC Offices Naylor Leyland Centre,

Well Street, Ruthin LL15 1AF

Following our successful Autism Awareness session during World Autism Awareness Week DVSC is running an Autism Awareness taster session to provide an Introduction to Autism Spectrum Disorders. The session aims to increase awareness about Autism Spectrum Disorders, the impact Autism can have on daily life and how you can help.

To book your place on this FREE course email Emma Gray – emmag@dvsc.co.uk

Emma Gray
Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles – Arweinydd Cynhwysiant Gweithgar

Volunteering & Wellbeing Development Officer – Active Inclusion Lead

Ffôn/Tel: 01824 702 441

e-bost/email: emmag@dvsc.co.uk

GGSDc/DVSC

Canolfan Naylor Leyland Centre

Stryd y Ffynnon / Well Street

Rhuthun / Ruthin

Tel: 01824 702441 

e-bost/email: office@dvsc.co.uk 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website